Ambulans ve Girişimsel Hemşirelik HizmetleriMİSYON
-Topluma bilimsel temele dayalı çağdaş, güvenilir,kaliteli sağlık hizmeti sunmak.


VİZYON
Hasta Nakil ve girişimsel Hemşirelik hizmetlerinde öncü ve örnek bir sağlık kuruluşu olmak


KURUMSAL İLKELER
-İnsan sağlığının her şeyden önde tutulması
-Hasta konforunun en üst düzeyde tutulması
-Tüm faaliyetlerde hukuka ve mevzuatlara uyulması
-Çalışanların verdikleri hizmette sürekli hasta odaklı olmalarının sağlanması
-Hasta haklarının çalışanlar tarafından öğrenilmesi ve uygulanması.
-Hasta Hakları hakkında hasta ve yakınlarının  bilgilendirilmesi.

İLETİŞİM